NETVÆRKSMØDE #2

SVENDBORG SPORTSFESTIVAL 

Dato: 16.04.2018

Sted: Borgerforeningen, Ramsherred 4, 5700 Svendborg

Tid: 19.00 - 21.00

Formål: 

Målet med mødet er at samle og gruppere idræts- og kulturpersoner ud fra interesser, 

der giver mening i forbindelse med planlægning af deltagelsen i Svendborg Sportsfestival 

2018.

 

Vilde, nye idéer skal opstå og udfordres, hvorefter helt konkrete aktiviteter skal udformes 

og arrangeres. Deltagerne skal gå hjem med en god idé om, hvad de bidrager 

med den 9. juni.

 

Til mødet kommer vi også til at se frem mod Landsstævne i 2021 i Svendborg. Projektleder 

for Landsstævne, Mikkel Harritslev, kommer og præsenterer visionerne for Landsstævnet 

og fortæller om, hvor langt de er i processen frem mod 2021. 

 

Nye spændende tiltag til Svendborg Sportsfestival 2018 præsenteres af Jesper Bertelsen 

og Martin Brems, projektledere for Svendborg Sportsfestival. Her vil fokus især være på, 

hvordan koblingen mellem idræt og kultur forsøges igangsat.

Hvem kan deltage: 

  • Bestyrelsesmedlemmer i foreninger

  • Lokale ildsjæle indenfor kultur og idræt

  • Kommercielle aktører med interesse i Svendborg Sportsfestival  

DAGSORDEN

19.00 - 19.15:     Velkommen 

19.15 - 19.30:     Oplæg L21 - Mikkel Harritslev 

19.30 - 19.45:     Inddeling i interesse grupper 

19.45 - 20.30:     Gruppearbejde 

20.30 - 20.45:     Præsentation af aktiviteter 

20.45 - 21.00:     Afrunding - Next Step  

Senest tilmelding via linket d. 15 april 

Vi glæder os til at starte et fremtidigt samarbejde 

 

Martin Brems & Jesper Nøhr Bertelsen

Projektledere Svendborg Sportsfestival  

Støttet af: