NETVÆRKSMØDE

Ungdom - Idræt - Kultur - Frivillighed 

SPULT // SVENDBORG SPORTS- OG KULTURFESTIVAL

Dato: 07.11.2018

Sted: Borgerforeningen, Ramsherred 4, 5700 Svendborg

Tid: 18.40 - 21.30

Program:
 

18.45-19.00: Ankomst

19.00-20.00: Foredrag med Søren Østergaard

20.00-20.15: Kaffe og musikalsk underholdning

20.15-21.00: SPULT 2019

21.00-21.30: Afslutning og snak omkring ønsker til projektlederne

I GAMLE DAGE GIK MAN TIL FODBOLD OG SPEJDER FOR AT VÆRE SAMMEN MED SINE VENNER – DET GØR MAN IKKE MERE! – NYE GENERATIONERS FORVENTNINGER TIL FORENINGSLIVET

Søren Østergaard (Center for Ungdomsstudier) stiller skarpt på unges deltagelse i foreningsliv og giver et billede af ungdomskulturen, som den ser ud lige nu. Efterfølgende præsenterer projektlederne for SPULT deres tanker omkring SPULT 2019 og fortæller om, hvor de er i planlægningen lige nu. Efter mødet vil der være mulighed for at få en personlig snak med projektlederne omkring egne tanker for SPULT 2019. 

Hvem kan deltage: 

  • Bestyrelsesmedlemmer i foreninger

  • Lokale ildsjæle i idræts-, kultur- samt det folkeoplysende foreningsliv

  • Kommercielle aktører med interesse i SPULT

  • Alle andre med interesse for unge og foreningsliv (undervisere, unge, instruktører...)

Senest tilmelding via linket d. 5 november

Vi glæder os til at starte et fremtidigt samarbejde 

 

Martin Brems & Jesper Nøhr Bertelsen

Projektledere SPULT

Støttet af: