BAGGRUND    

SPULT har gennem nogle år udmøntet sig i events, hvor kultur-, fritids- og øvrige foreningsliv skaber aktiviteter i samarbejde - enten i klynger inden for samme interesse eller på tværs af kultur og idræt og alt derimellem. Ydermere er der skabt et projektmagerforløb for unge ildsjæle med det hovedformål at fremme lyst og læring gennem mødet på tværs af interesser. Disse tanker om et fritidsliv, hvor samarbejde på tværs styrker Sydfyn, som et sted hvor fritidslivets værdier er mangfoldige og for alle, danner grundlag for det fremadrettede arbejde i SPULT. 

 

Svendborg Kommune har allerede en stærk position, når man taler bevægelse i skoler og dagtilbud i kraft af Svendborgprojektet og herunder Aktive Børn i Dagtilbud. Ydermere findes en række tilbud, hvor kulturaktører/institutioner og foreninger kan tilbyde forløb/dage til skoler. En række af disse tilbud er samlet på portalen www.skolelab.dk. . 

 

Med denne base vil SPULT to go være en udvikling af allerede eksisterende samarbejder og forhåbentlig mange nye bekendtskaber forenings- og skoleverdenen imellem. 

Støttet af: