INFO    vi ses  15.- 17. maj 2020

Med rødderne i det sydfynske foreningsliv er SPULT dels en årligt tilbagevende festival samt et netværk, som muliggør kommunikation på tværs af Svendborgs aktører inden for idræt, bevægelse og kultur.

 

I løbet af festivaldagene er det muligt at opleve og afprøve forskellige former for idræt og bevægelse samt at udforske kulturlivet i Svendborg Kommune. SPULT er ligeledes en synliggørelse af idræts- og kulturlivet, der bygger på et godt og stærkt samarbejde på tværs af foreninger med frivillige som primære kræfter.

FORMÅL & VISION

 

Visionen for SPULT er at fremme meningsfyldte, sunde initiativer baseret på aktive fællesskaber inden for kultur og idræt samt at øge antallet af aktive i sydfynske foreninger. Dette gøres ved;

 

  • at facilitere og bidrage til, at idræts- og kulturlivet samarbejder og skaber attraktive muligheder for et aktivt og kulturelt liv for alle aldersgrupper på Sydfyn.

 

  • at styrke og udvikle idræts- og kulturlivet på Sydfyn og skabe voksende fællesskaber, trivsel og gode oplevelser for alle med udgangspunkt i idræt, kultur og bevægelse.

SPULT arbejder ud fra et bredt og positivt sundhedsbegreb, der indebærer, at sundhed anskues som fysisk, psykisk og socialt velvære.

 

INDHOLD

Fælles for alt indhold i SPULT er nedenstående 3 dogmer. 

ORGANISERING

 

SPULT har en stærk forankret organisationsstruktur med bred politisk opbakning blandt organisationer, foreninger, klubber og institutioner i og omkring Svendborg Kommune. Sport og Idræt i Svendborg(SIS), der repræsenterer 129 foreninger og klubber i Svendborg Kommune, er projektejer. Projektet medfinansieres af og udføres i samarbejde med DGI Fyn, Svendborg Kommune og Svendborg Gymnastikforening (SG).

 

Festivalen understøtter og bidrager til DGI og DIF’s fælles vision ’Bevæg dig for livet’ samt Svendborg Kommunes idrætspolitik. Som visionskommune i ’Bevæg dig for livet’ og som kommende vært for DGI’s Landsstævne 2021 understøtter Svendborg Kommune Sportsfestivalens formål, visioner og tiltag.

 

SPULT samarbejder med projekter, der er en del af DGI’s og DIF’s ’Bevæg dig for livet’, samt med andre projekter med visioner i tråd med Svendborg Sportsfestival. Derudover vil SPULT bidrage til at udbrede den nyeste forskning i idrættens og bevægelsens indvirkning på den enkelte udøvers trivsel og velfærd.

 

FREMTIDEN

SPULT's langsigtede vision er, at festivalen bliver et vedvarende og stærkt forankret arrangement, netværk og samarbejde på Sydfyn. Vi ønsker at SPULT allerede i 2020 skal vokse sig større og tiltrække sig national og international opmærksomhed til gavn for Sydfyn. SPULT kan med sit brede netværk og samarbejde på tværs af offentlige og private aktører, foreninger, klubber og organisationer endvidere fremstå som et pilotprojekt, som andre kommuner og lokalområder kan lade sig inspirere af.

 

Frem mod Landsstævnet i Svendborg vil festivalen være en vigtig del af forberedelserne. Dels som en ramme for at udvikle og afprøve aktiviteter og arrangementer men i lige så høj grad via sit netværksspor, hvor aktører kan danne relationer og indgå i et samarbejde om at skabe et godt landsstævne.

 

Således er ambitionen, at der i løbet af de næste år skabes en festival, hvor idræt og kultur fra hele landet samles på Sydfyn - et folkemøde for kultur og idræt.

Støttet af: