FOR ARRANGØRER

FAQ - SPULT 2020

Hvis du ikke finder svar kontakt SPULT

Hvordan bliver jeg en del af SPULT festival?

Hvis du har en god idé til indhold til SPULT festival, som er i overensstemmelse med 

de 3 grundlæggende dogmer kontakter du projektlederne og fortæller om idéen. 

Kan alle foreninger og organisationer blive en del af SPULT festival?

Som udgangspunkt er alle velkomne. Vi forbeholder os dog retten til at afslå tilbud 

fra foreninger/organisationer med stærke politiske budskaber. 

Hvem besøger festivalen og hvor mange?

SPULT festival besøges af et bredt udsnit af sydfynboer. Det er målet at også resten

af Fyn får øjnene op for festivalen. SPULT 2019 var besøgt af ca. 2000 mennesker i

løbet af lørdagen.

Hvor foregår festivalen?

SPULTs primære aktivitetsområder er Prøveparken, Jessens Mole,

Frederiksø og Torvet, men også andre locations i og udenfor Svendborg 

kan komme under SPULTs aktivitetsprogram

Hvad kan SPULT hjælpe med ift. aktiviteten?

SPULT kan hjælpe med planlægning, idéudvikling, location og markedsføring. 

På selve dagen står man selv for afviklingen af aktiviteten. 

Hvordan finder jeg ud af, hvem der ellers laver aktivitet?

SPULT 2020 findes som begivenhed på facebook. Her vil der løbende blive opdateret 

med aktiviteter, som vi ved er på plads. Ligeledes vil hjemmesiden opdateres under 

PROGRAM 2020

Støttet af: