- en platform for unge idraets- og kulturskabere fra sydfyn!

Victor fortæller om sin deltagelse i KATAPULT

Ellen fortæller om sin deltagelse i KATAPULT

Skærmbillede 2020-12-17 kl. 13.44.14.png

Hvad er katapult?

- en platform for unge idræts- og kulturskabere

- vi skaber møder mellem mennesker

- vi hylder fejl og tror på, at vi lærer af dem

- vi tror på lysten til at gøre en forskel

- vi inspireres af hele verden men tager udgangspunkt i Sydfyn

- vi drømmer stort

- vi er et team af unge, der vil 

- vi gør det 

Skab din drømmeevent i samarbejde med andre unge og afvikl den, når det passer dig eller læn dig op af mange andre til SPULT Skoleevent eller DGI Landsstævne. 

Vi hjælper dig med idéudvikling, sparring, planlægning, eksekvering og økonomi. 

DSC_0515.jpg

FORMÅL & VISION

 

Formålet med projekt KATAPULT er at dygtiggøre og støtte unge, innovative projektskabere, der ønsker at bidrage indenfor kultur-, idræts- og fritidslivet på Sydfyn.

Ydermere er ønsket, at projektet bidrager aktivt til, at en række mangfoldige og progressive projekter initieret af unge finder sted på Sydfyn. Slutteligt er målet at give unge modet til at turde kaste sig ud på dybt vand og opleve på egen krop, hvad det kan gøre ved projektet, processen og én selv. 

Fælles for alle projekter er, at de er forankret i en lokal forening eller institution, hvorved en udvikling i de lokale miljøer på Sydfyn forstærkes eller igangsættes. Ydermere samles deltagerne fra forskellige baggrunde, hvilket fremmer sparring på tværs af interesser og problematikker.

PROJEKTPLAN

2021 // Marts -Juni                 

Funding - udvikling

2021 // November - december          

Rekruttering af projektskabere

Ansøg inden 20. januar 2022

2022 // Februar // Take-off! 

Dato kommer senere

- Det gode teamwork

- Kreativ idéskabelse

- Sparring på tværs af interesser   

2022 // Februar // Svævefase 1

Dato kommer senere

- Idéudvikling

- Kvalificering af idéer

- Netværk

2022 // Marts // Svævefase 2     

Dato kommer senere

- PITCH, præsenter din idé

- Løvens Hule

- Netværk vol. 2

- Fundraising

- Samarbejde med professionelle aktører

2022 // Maj // Svævefase 4

Dato kommer senere

- Gennemspilning

- Aktivering af netværk

- Kreativ Kommunikation / information

2022 // April // Svævefase 3 

Dato kommer senere

Bæredygtighed & branding

Økonomi

Fra idé til virkelighed

2022 // Eksekvering           

-  Egen "arena"

- SPULT Skolevent

- DGI Landsstævne

2022 // Juli // Evaluering

 
Katapult.jpg

DELTAGERE 2020

 

 KAN DU KOMME MED OMBORD? 

  • Du skal være mellem 15 og 25 år
     

  • Du skal have lyst til alene eller sammen med andre at skabe en event/et projekt i din klub/forening/kultursted. 
     

  • Du skal have mulighed for at deltage i 1 eller flere af de udbudte workshops

FORM & INDHOLD

 

Projekt KATAPULT er et forløb for unge mennesker mellem 15-25 år, der dels indeholder undervisning, workshops og sparring og ydermere en unik mulighed for at føre et projekt efter eget valg ud i livet.

 

PROJEKTDELTAGERE

Deltagerne til projekt KATAPULT har i forvejen en tilknytning til eller et ønske om at blive en del af en forening eller en kulturinstitution på Sydfyn. Projektdeltagerne har mulighed for selvstændigt eller i grupper af max 5 at deltage i projektet.

REKRUTTERING TIL PROJEKT KATAPULT

Der ønskes frivillige deltagere, der brænder for at skabe og tør udvikle sig i en læringsproces, hvor det er tilladt at fejle. Deltagerne rekrutteres på en af følgende måder;

  • Bestyrelsen eller andre ressourcepersoner fra lokale miljøer indstiller personen.

  • Personen kontaktes direkte af projektlederne.

  • Personen tager direkte kontakt til projektlederne på eget initiativ.

 

Der stiles efter, at projektdeltagerne har et bredt og alsidigt interessefelt, så diversitet og sparring på tværs af kultur og idræts optimeres.

 
 

ORGANISERING

 

Projekt KATAPULT er ejet af SPULT. SPULT har en stærk forankret organi- sationsstruktur med bred politisk opbakning blandt organisationer, foreninger, klubber og institutioner i og omkring Svendborg Kommune. Projektledere for projekt KATAPULT er Martin Brems og Gitte Møller.

Projekt KATAPULT under SPULT understøtter og bidrager til DGI og DIF’s fælles vision “Bevæg dig for livet” samt Svendborg Kommunes idrætspolitik. Som visionskommune i “Bevæg dig for livet” og som kommende vært for DGI’s Landsstævne 2022 understøtter Svendborg Kommune SPULTs formål, visioner og tiltag.

Idrætspolitisk er et af målene for 2017-2022 i Svendborg Kommune at give foreninger tilbud om foreningsudvikling samt at sætte brugerens motivation i centrum, hvilket projekt KATAPULT i høj grad kan bidrage til. Dette i form af projektdeltagernes direkte involvering i de enkelte foreninger samt foreningernes udvikling gennem deltagelse i disse projekter. 

 

ØKONOMI

SPULT bidrager økonomisk til udvikling og eksekvering af projekterne. Deltagerne i projektet deltager frivilligt. Der ydes et bidrag på op til 10.000 kr. pr. projekt, som ansøges fra en fælles pulje og uddeles af projektlederne.

 

De enkelte projektansvarlige kan indenfor den givne økonomiske ramme selv disponere over økonomien, men den godkendes endeligt af projektlederne.

KONTAKT 

Er du interesseret i at høre mere om KATAPULT, så er du velkommen til at tage kontakt til projektleder Martin Brems Crüger.

 

Tlf: +45 20 63 32 73 

Mail: martinbrems@hotmail.com