top of page

- en platform for unge idraets- og kulturskabere fra sydfyn!

Skærmbillede 2020-12-17 kl. 13.44.14.png

Hvad er katapult?

- en platform for unge idræts- og kulturskabere

Har du en god idé? Så hjælper vi med at få det til at ske.

- når det passer dig eller i relation til andre af SPULTs arrangementer 

Vi hjælper dig med idéudvikling, sparring, planlægning, eksekvering og økonomi. 

DSC_0515.jpg

- vi skaber møder mellem mennesker

 

- vi hylder fejl og tror på, at vi lærer af dem

 

- vi tror på lysten til at gøre en forskel

- vi inspireres af hele verden,

men tager udgangspunkt i Sydfyn

 

- vi drømmer stort

- vi er et team af unge, der vil 

 

- vi gør det 

Victor fortæller om sin deltagelse i KATAPULT

Ellen fortæller om sin deltagelse i KATAPULT

Emma arrangerede DanceBattle

Anders skabte springbane gennem byen

Gruppe fra Svendborg Gymnastikforening var i spidsen for Påskestævne 2023

Hvad vi hjælper med...

Udvikling af idéer 

Tidsplan

Hvem har du brug for hjælp fra?

Fra idé til virkelighed?

Placering

Markedsføring

Afvikling

 

Vi mødes og snakker om

- kvalificering af idé

- hvordan passer projektet ind i din forening?

- hjælp til netværk på Sydfyn

- hjælp til økonomi til at føre idéen ud i livet

Evaluering

- fremtid for projektet - bæredygtighed

Projektplan
Katapult.jpg

Tidligere deltagere

Deltagere

FORMÅL & VISION

 

Formålet med projekt KATAPULT er at dygtiggøre og støtte unge, innovative projektskabere, der ønsker at bidrage indenfor kultur-, idræts- og fritidslivet på Sydfyn.

Ydermere er ønsket, at projektet bidrager aktivt til, at en række mangfoldige og progressive projekter initieret af unge finder sted på Sydfyn. Slutteligt er målet at give unge modet til at turde kaste sig ud på dybt vand og opleve på egen krop, hvad det kan gøre ved projektet, processen og én selv. 

Fælles for alle projekter er, at de er forankret i en lokal forening eller institution, hvorved en udvikling i de lokale miljøer på Sydfyn forstærkes eller igangsættes. Ydermere samles deltagerne fra forskellige baggrunde, hvilket fremmer sparring på tværs af interesser og problematikker.

VIL DU MED OMBORD?

  • Du skal være ung og have skabertrang
     

  • Du skal have lyst til alene eller sammen med andre at skabe en event/et projekt i din klub/forening/kultursted. 
     

  • Du skal tage kontakt til os - vi glæder os til at høre fra dig!

FORM & INDHOLD

 

Projekt KATAPULT er et forløb for unge mennesker, der dels indeholder undervisning, workshops og sparring og ydermere en unik mulighed for at føre et projekt efter eget valg ud i livet.

 

PROJEKTDELTAGERE

Deltagerne til projekt KATAPULT har i forvejen en tilknytning til eller et ønske om at blive en del af en forening eller en kulturinstitution på Sydfyn. Projektdeltagerne har mulighed for selvstændigt eller i grupper af max 5 at deltage i projektet.

REKRUTTERING TIL PROJEKT KATAPULT

Der ønskes frivillige deltagere, der brænder for at skabe og tør udvikle sig i en læringsproces, hvor det er tilladt at fejle. Deltagerne rekrutteres på en af følgende måder;

  • Bestyrelsen eller andre ressourcepersoner fra lokale miljøer indstiller personen.

  • Personen kontaktes direkte af projektlederne.

  • Personen tager direkte kontakt til projektlederne på eget initiativ.

 

Der stiles efter, at projektdeltagerne har et bredt og alsidigt interessefelt, så diversitet og sparring på tværs af kultur og idræts optimeres.

Form & indhold
Organisering

ORGANISERING

 

Projekt KATAPULT er ejet af SPULT. SPULT har en stærk forankret organi- sationsstruktur med bred politisk opbakning blandt organisationer, foreninger, klubber og institutioner i og omkring Svendborg Kommune. Projektledere for projekt KATAPULT er Martin Brems og Gitte Møller..

Idrætspolitisk er et af målene i Svendborg Kommune at give foreninger tilbud om foreningsudvikling samt at sætte brugerens motivation i centrum, hvilket projekt KATAPULT i høj grad kan bidrage til. Dette i form af projektdeltagernes direkte involvering i de enkelte foreninger samt foreningernes udvikling gennem deltagelse i disse projekter. 

Økonomi

ØKONOMI

SPULT bidrager økonomisk til udvikling og eksekvering af projekterne. Deltagerne i projektet deltager frivilligt. Der kan ansøges om bidrag fra en fælles pulje, som uddeles af projektlederne. Der gives op til 10.000kr pr. projekt. 

 

De enkelte projektansvarlige kan indenfor den givne økonomiske ramme selv disponere over økonomien, men den godkendes endeligt af projektlederne.

KONTAKT 

Er du interesseret i at høre mere om KATAPULT, så er du velkommen til at tage kontakt til projektleder Martin Brems Crüger.

 

Tlf: +45 20 63 32 73 

Mail: martinbrems@hotmail.com 

Kontakt
bottom of page