- en platform for unge idraets- og kulturskabere fra sydfyn!

FORMÅL & VISION

 

Formålet med projekt KATAPULT er at uddanne, dygtiggøre og støtte unge, innovative projektskabere, der ønsker at bidrage indenfor kultur-, idræts- og fritidslivet på Sydfyn.

Ydermere er ønsket, at projektet bidrager aktivt til, at SPULT festival bliver en mangfoldig og progressiv synliggørelse af det sydfynske fritidsliv i kraft et stort antal selvstændige projekter op mod eller under SPULT festival.

 

Fælles for alle projekter er, at de er forankret i en lokal forening eller institution, hvorved en udvikling i de lokale miljøer på Sydfyn forstærkes eller igangsættes. Ydermere samles deltagerne fra forskellige baggrunde, hvilket fremmer sparring på tværs af interesser og problematikker.

Victor fortæller om sin deltagelse i KATAPULT 2019

Ellen fortæller om sin deltagelse i KATAPULT 2019

PROJEKTPLAN

2019 // September                 

Funding - udvikling

2019 // Oktober - december               

Rekruttering af projektskabere

Ansøg inden 31/12 2019 

2020 // Januar // Take-off! 

Fredag d. 17/1 kl.16.00 - lørdag d. 18/1 kl. 16.00

Det gode teamwork

Kreativ idéskabelse

Sparring på tværs af interesser

Location: Ryslinge Efterskole (inkl. kost/logi)    

2020 // Februar // Svævefase 1

Tirsdag d. 18/2 kl. 16.30-21.00 

Idéudvikling

Kvalificering af idéer

Netværk

2020 // Marts // Svævefase 2     

Søndag d. 22/3 kl. 10.00-18.00

PITCH, præsenter din idé

Løvens Hule

Netværk vol. 2

- fundraising

- samarbejde med professionelle aktører

2020 // April // Svævefase 4

Søndag d. 26/4 kl. 10.00-16.00

Gennemspilning

Aktivering af netværk

Kreativ Kommunikation / information

2020 // April / Svævefase 3 

Onsdag d. 1/4 kl. 16.00-21.00

Bæredygtighed & branding

Økonomi

Fra idé til virkelighed

2020 // SPULT festival

15-16. maj             

Eksekvering af projekt ifm. SPULT 2020

2020 // Juni // Evaluering

 
 

 SUCCESKRITERIER 

 • At 25 unge mellem 15-25 år har gennemført
  uddannelsessporet i Projekt KATAPULT.
   

 • At 25 selvstændige projekter under løbende udvikling
  eksekveres før eller under SPULT festival 2020
  og under Landsstævne i 2021.
   

 • At deltagerne i projekt KATAPULT bidrager aktivt til de
  folkeoplysende aktiviteter i Svendborg Kommune under
  og efter projektets forløb.

18 unge innovative projektmagere gjorde KATAPULT levende i 2019 

Deltagerne kom fra

 

CIRKUSRUMMET

SCENERUM

UNGDOMMENS RØDE KORS 

SVENDBORG GYMNASTIKFORENING

FORTUNA SVENDBORG

SVENDBORG SKATE FORENING

RUDKØBING GYMNASTIKFORENING

TVED GYMNASTIKFORENING

 

FORM & INDHOLD

 

Projekt KATAPULT er et forløb for unge mennesker mellem 15-25 år, der dels indeholder undervisning, workshops og sparring og ydermere en unik mulighed for at føre et projekt efter eget valg ud i livet med SPULT som en mulig platform for eksekvering. 

 

PROJEKTDELTAGERE

Deltagerne til projekt KATAPULT har i forvejen en tilknytning til eller et ønske om at blive en del af en forening eller en kulturinstitution på Sydfyn. Projektdeltagerne har mulighed for selvstændigt eller i grupper af max 5 at deltage i projektet.

REKRUTTERING TIL PROJEKT KATAPULT

Deltagerne til projekt KATAPULT rekrutteres primært på ungdomsuddannelserne i Svendborg. Der ønskes frivillige deltagere, der brænder for at skabe og tør udvikle sig i en læringsproces, hvor det er tilladt at fejle. Deltagerne rekrutteres på en af følgende måder;

 • Bestyrelsen eller andre ressourcepersoner fra lokale miljøer indstiller personen.

 • Personen kontaktes direkte af projektlederne.

 • Personen tager direkte kontakt til projektlederne på eget initiativ.

 

Der stiles efter, at projektdeltagerne har et bredt og alsidigt interessefelt, så diversitet og sparring på tværs af kultur og idræts optimeres.

INDHOLD I UDDANNELSESFORLØB

 • Indføring i projektstyringsværktøjer

  • Herunder Milestone, stakeholders, SWOT

 • Sparring/feed-back med projektlederne for SPULT

 • Mentorordning med erfarne projektledere

 • Løbende evaluering af projektplan

 
 

ORGANISERING

 

Projekt KATAPULT er ejet af SPULT festival. SPULT festival har en stærk forankret organi- sationsstruktur med bred politisk opbakning blandt organisationer, foreninger, klubber og institutioner i og omkring Svendborg Kommune. Projektledere for projekt KATAPULT er Martin Brems og Jesper Bertelsen, begge projektledere for SPULT festival.

Projekt KATAPULT under SPULT understøtter og bidrager til DGI og DIF’s fælles vision “Bevæg dig for livet” samt Svendborg Kommunes idrætspolitik. Som visionskommune i “Bevæg dig for livet” og som kommende vært for DGI’s Landsstævne 2021 understøtter Svendborg Kommune SPULTs formål, visioner og tiltag.

Idrætspolitisk er et af målene for 2017-2022 i Svendborg Kommune at give foreninger tilbud om foreningsudvikling samt at sætte brugerens motivation i centrum, hvilket projekt KATAPULT i høj grad kan bidrage til. Dette i form af projektdeltagernes direkte involvering i de enkelte foreninger samt foreningernes udvikling gennem deltagelse i disse projekter. 

 

ØKONOMI

SPULT festival bidrager økonomisk til udvikling og eksekvering af projekterne. Deltagerne i projektet deltager frivilligt. Der ydes et bidrag på op til 5000 kr. pr. projekt, som ansøges fra en fælles pulje og uddeles af projektlederne.

 

De enkelte projektansvarlige kan indenfor den givne økonomiske ramme selv disponere over økonomien, men den godkendes endeligt af projektlederne.

KONTAKT 

Er du interesseret i at høre mere om KATAPULT, så er du velkommen til at tage kontakt til projektledere Martin Brems Crüger eller Jesper Nøhr Bertelsen

 

Tlf: +45 20 63 32 73 // 51 54 94 96

Mail: martinbrems@hotmail.com // jesper.bertelsen@live.dk

 

Støttet af: