top of page
IMG_6058.jpeg

SPULT AFTEN 
 

SPULT afholder med jævne mellemrum SPULT aftener med målet om at give sydfynske foreninger og kulturaktører mulighed for udvikling, sparring og inspiration.  

Anchor 2
Anchor 3
Ditte Roth SPULT aften.jpg

Hvem er Ditte Roth?

 

Faglig baggrund

Overlæge i børne- og ungdomspsykiatri
Arbejder til daglig på børneafdelingen i Kolding
Lektor i psykiatrien med forskning indenfor
- funktionelle lidelser
- psykisk sygdom ved eliteidræt

Idrætsmæssig baggrund

Gymnast på DGI's 5. verdenshold
Formand for Sundhedsudvalget, DGI's verdenshold
Antidoping Danmarks bestyrelsen


 

Indhold

 

Med mange års erfaring fra børne- og ungepsykiatrien vil Ditte dele sine erfaringer omkring miljøer indenfor idræt og fritidsliv, der fremmer trivsel og også berøre, hvilke faktorer, der kan være medvirkende til at gøre det svært at være ung i et givent miljø. 

Ditte vil også komme omkring konkrete handlemuligheder, når man møder en ung med brug for hjælp og samtidig snakke om, hvornår man kan tage ansvaret og hvornår, man skal sende videre til professionel hjælp. Ydermere er en af Dittes pointer, at det altid har været udfordrende at være ung, og at al mistrivsel ikke er lig med psykisk sygdom. 

Slutteligt vil der være god mulighed for dialog og spørgsmål. 
Alle er velkomne - arrangementet er gratis. 

 

Services

Tidligere SPULT aftener 

bottom of page